0922 272 868

Mẫu logo mỹ phẩm

– CIT đã chú trọng vào thiết kế chữ và lựa chọn màu sắc cho mẫu thiết kế logo mỹ phẩm Thu Hằng.

– Đặc biệt làm nổi bật lên cái tên Thu Hằng, dẫn đến cho người dùng dễ dàng ghi nhớ được tên thương hiệu.

– Sử dụng màu sắc nhẹ nhàng làm cho người dùng cảm thấy an tĩnh và tin cậy.

Hình ảnh thiết kế

mocup logo mỹ phẩm